Brieven aan Dirk de Brauw. Bron:FAdJ Documenten/Mappen de Brauw/ Map-3-doc


Brief d.d. 18 november 1889 aan mama Engel (de weduwe M.A. Baumgarten-Engel 1836-1916 woonachtig nabij Djokjakarta)) door het echtpaar De Brauw - Engel Het eerste deel is van haar dochter Christine en het tweede van haar echtgenoot Dirk de Brauw.

Aantekeningen:
 • Dit is de laatste gedateerde brief uit de collectie en de enige in het handschrift van het echtpaar. Dat is de reden dat deze onder de transcriptie is opgenomen.
 • Kortgeleden is de moeder van mama de weduwe Baumgarten- Willems, oma van Christine op 81 jarige leeftijd overleden. Dat kan mogelijk consequenties gehad hebben in de vermogensfeer.
 • Heertje Mesch? Simon Mesch was gehuwd met Maria Catharina (*1858) een jongere zus van Christine maar beide waren overleden Simon pas op 25 september 1889. Mischien is de executeur bedoeld.
 • Augusta is mogelijk Maria Augustina Engel (* circa 1880, circa 9 jaar).
 • Tante Trees is waarschijnlijkeen zuster van papa Engel genaamd Maria Theresia (1825-1893) wonende in Harderwijk.Zie het tweetal brieven van haar.
 • Met Antoinette zal Dirks's zuster bedoeld zijn. Zij was gehuwd met de O.I.L. militair C.A. de Jongh. Het zijn mijn overgrootouders.
 • Louis genoemd door Dirk is een jongere broer van Christine. Volle naam Melchior Louis Engel (*1868 dus circa 21 jaar). In 1895 was hij administrateur van de onderneming Bedojo van mama Engel
 • "Internationale" mogelijk: De Internationale Crediet- en Handels-vereeniging Rotterdam die voorkomt in de Indische almanakken van die tijd.
 • Bedoyo (ook Bedojo of Bedoijo) was een plantage (indigo en rijst. koffie) van de familie Engel gelegen nabij Dkojakarta op voorheuvels van de vulkaan Merapi. Dirk zou er enkele jaren na zijn pensionering administrateur worden. • 
  pag. 1
  
  01	Lieve mama,
  
  02 Uwen brief heb ik
    met genoegen ontvangen.
    Waarom krijgt U slechts 6%
  05 van de Intern ? Dirk heeft
    heertje Mesch geschreven
    dat U Augusta geen 9% 
    meer kunt geven. U moet 
    dit dus ook tante Trees
  10 melden.
    Het kindje van Henes is eer-
    gisterenmiddag gestorven
    't kind was was reeds een paar
    dagen ziek. Braakte als 't 
  15 gesogen had.Toch hebben
    ze geen medicijnen gevraagd.
    Niettegenstaande dat heeft
    Henes 't kind gedobbobt[??]
    't kind verslikte zich en
  
  pag. 2
  
  01 is gestikt.De rijst kwam uit
    den neus en de tong was 
    helemaal blauw. Hoe vindt
    U dit ?
  05 Wanneer gaat U verhuizen? 
    't zou voor U voordeliger 
    zijn indien u 't huis kocht
    Hoeveel kunt u opmaken van
    de stoffen van Antoinette ?
  10 Ze heeft 2 .. op laten
    maken. Schrijft U mij dit
    dan kan ik met haar afreke-
    nen. Heeft Louis ..om ..offe.
    reeds gesegd dat de cigaren
  15 f 3,88 de kist kosten. Ik
    moet dus f 25,.. van ..om hebben.
    Hij moet echter dat geld maar
    aan U afdragen dan kan ik 
    met u afrekenen.  
    Ik sal U eerdaags 73 kilo
  
  pag. 2
    
  01 koffie zenden maar vertel U
    't niemand dat U die koffie 
    van mij hebt.
    Nu lieve mama wees in gedachten
  05 hartelijk omhelsd door
    uwe liefhebbende 
        Christine
  18/11 89
  
    [Stuk door echtgenoot Dirk]
  
    reeds sprake van dat de Inter-
  10 nationale slechts 6% van ge-
    deponeerde gelden zou betalen.
    Ik heb U toen gezegd om dat
    alleen toe te staan onder voor 
    waarde dat van geleende gelden
  15 ook slechts 6% wordt betaald
    en dat het consignatie contract
    te ver...... wordt want
    2 1/2 % van gel... waarde
    is een crim.. U moet
  
  pag. 2
    
  01 daarover met Henri eens
    afspreken en door hun een
    brief laten opstellen. Louis
    moet er dan bij tegenwoordig
  05 zijn om te leeren.
    U moet Louis ook over Be-
    doyo laten boekhouden.
    Niet alleen een eenvoudig
    kasboek maar de andere 
  10 boeken voorgeschreven
    ........ boekhouden.
    hij moet zodanig boekhoud-
    en dat men dadelijk kan 
    zien hoeveel de indigo,
  15 rijst of andere cultuur
    voor of nadelen opbrengt.
    Tijd daarvoor is overvloedig
    voorhanden en U zal toe-
    geven dat het zeer goed is.
  20 Wees met de overigen gegroet door
    U lief.. zoon
        . .. Brauw